MENU
Përshtypjet e pasagjerëve
SHPALLJE PËR VENDE PUNE

Scardian Sigurime, është kompani e besueshme,bashkëkohore, me një ekip profesional me experiencëshumëvjeçare në industrinë e sigurimeve. Ofrojmë shërbime, që janë gjithmonë një hap përpara në treg, duke gjetur zgjidhje të reja dhe të volitshme,  me vëmendjetë veçantë ndaj klientëve. Nëse i përshtateni kësaj mënyre të punës dhe jeni të interesuartë krijoni karrierë në industrinë e sigurimeve, ju ftojmë të aplikonipër pozitën:

Detyrat dhe përgjegjësitë:

- Puna në teren: promovimi dhe shitja e produkteve të   sigurimeve vullnetare
- Këshillimi profesional i klientëve drejtë përzgjedhjës së   produkteve të sigurimit
- Këshillimi i klientëve në kompletimin e dokumentacionit   për kontraktimin e produktit/policës së sigurimit,
- Krijimi i marrëveshjeve dhe kontraktimi i policave të sigurimit,
- Përfaqësimi i kompanisë në mënyrë të matur dhe efikase.
Agjent i Sigurimeve Vullnetare
në qytetet si vijon:

  • Prishtinë - 8 Kandidat;
  • Prizren - 6 Kandidat
  • Pejë - 4 Kandidat
  • Ferizaj - 4 Kandidat
  • Gjakovë - 4 Kandidat
  • Mitrovicë - 4 Kandidat
  • Gjilan - 4 Kandidat
 

KUALIFIKIMI DHE PËRVOJA
Kandidatët duhet të kenë:


- Së paku Diplomë të Shkolles se Mesme
- Imazh profesional, etikë dhe sjellje të mirë
- Provimin e dhënë për vozitës, kategoria B.
- Njohje të punës në kompjuter
- Aftësi të mira të komunikimit
- Aftësi të punës ekipore

Kandidatët e zgjedhur do t’i nënshtrohen trajnimit intenziv para fillimit të punës në teren. Vetëm kandidatët potencial do të kontaktohen.

Paragliding Kosova
Love is in the AIR!